Dünya’da bir özelliği taşıyan tek Kale Şehri

Silvan (Malabadi Haber) - Malabadi Gazetesi | 01.02.2024 - 11:46, Güncelleme: 01.02.2024 - 11:46 2343 kez okundu.
 

Dünya’da bir özelliği taşıyan tek Kale Şehri

Dünya’da Dolgu sistemi ile yapılan tek kale şehir olan Silvan’daki kale 2 bin 200 Metre uzunluğunda dolgu sitemiyle yapılan surlarında 50 burç ve kule bulunmakta. Silvan gelin hep birlikte Silvan’ın kale ve kapıları tanıyalım.
Yerli ve yabancıların dikkatini çeken turistler Silvan’ın tarihini güzelliğini görmek için Silvan’a akın ediyor dünyada alternatifi olmayan Malabadi köprüsü dünyanın ilk tencerede pişirilen gastronomi yemeği ise Hasuni mağaraları, dünyanın ilk insan eliyle eki yapılan Albat ovasında buğday ekimi yapıldığı yerdir. Silvan'ın Gezilecek Yerleri Ve Kaleleri  "Silvan Kalesi" Mevcut bilgilere göre Silvan Kalesi iki surla çevrili dörtgene yakın bir şekildedir. Kapsadığı alan doğudan batıya 600 Metre kuzeyden güneye 500 metredir. Yaklaşık 2200 Metre uzunluğunda olan Silvan Kalesinin surlarında 50 burç ve kule vardır. "Kulfa Kapısı" Silvan'da bilinen kapıların en ünlüsüdür. Kalenin Doğu tarafında, Gazi Caddesine yaklaşık 50 M. uzaklıktadır. Kitabesindeki yazının mükkemeliyeti insanları büyüleyecek güzelliktedir. "Aşağı Kapı (Deri Jer)" Aşağı kapı olarakta bilinen kapı yerden yüksek olarak yapılmış olup bu kapıdan asma merdivenlerle kaleye giriş yapıldığı sanılmaktadır. Altıbulak (Kaniya Derge) çeşmesinin yanındadır. Yerden yüksek olduğu için yakın zamanlarda yapılan merdivenler sayesinde şehre giriş yapılabilmektedir. "Diyarbakır Kapı" Silvan Kalesinin batısındadır. Gazi Caddesi paralelinde olup sur içindeki yolun sonundadır. Eski PTT civarında olup Mer şimun(Mor Şemun) ziyaretinin yakınındadır. Kapı, taş ve toprakla kapatılmıştır. "Küçük Kapı" Eski adı bilinmeyen kapı Silvan Kalesi'nin Güney-batı köşesindedir. Eski Devlet Hastanesi yolu üzerindedir. Kaleden güneye doğru inilen yokuşun sağ tarafında bir insanın rahatlıkla geçebileceği şekilde yapılmıştır. Muhtemelen bahçelere inmek için yapılan bu küçük kapı Diyarbakır kapı ile Mervani Çeşmesinin arasında kalmaktadır. "Boşat Kapısı" Kalenin Kuzeybatı köşesindedir. Sadık Beye ait kasrın giriş kapısı Boşat kapısına bakmaktadır. Boşat Kapısı'nın sağlam hali. "Meyhane Kapısı" Silvan kalesinin batısındadır. Ali ağa konağı ile Sadık Bey kasrının arasındadır.  "Bırcu Şah Kapısı" Bırca Şah Kapısı,Silvan Kalesinin Güneyinde olup Azizoğulları konağının yakınındadır. Şador Caddesinin açılmasından dolayı kısmen zarar görmüştür. İçi taş ve toprakla doldurulmuş, kapı kapatılmıştır. Silvan'daki Kaleler Nelerdir? "Başka Kalesi" Silvan'a bağlı Altınkum Köyü yakınında sarp kayalar üzerinde inşa edilen Başka Kalesi,nin Mervani hükümdarı Nasrüddevle tarafından yapıldığı sanılmaktır. Başka Kalesi'de diğer kalelerimiz gibi altın arayıcıları tarafından tahrip edilmiştir. Kalenin doğu tarafı uçuruma bakmaktadır. Sağlam kalan ve batıya bakan yüksek duvarlarından biri günümüze ulaşmıştır.  "Boşat Kalesi" Silvan'a bağlı Boyunlu köyünde bulunan Boşat Kalesi üzerinde bulunan I.Ardeşir'e ait kabartmasıyla ünlüdür. At üzerindeki I.Ardeşir'in arkasında ayakta duran bir insan figürü bulunmaktadır. M.S.226-395 tarihlerinde önemli merkezlerden olan ve daha sonra da önemini kaybetmeyen Boşat Kalesi, Roma ve Sasanilerin ortak eseridir.  "Helda Kalesi" Silvan'a bağlı Görentepe köyünde bulunan Helda kalesi'nin kimler tarafından yapıldığı belli değildir. Boşat kalesine yakın olan bu kale altın arayıcıları tarafından tahrip edilmiştir. "Şemrekh Kalesi" Silvan'a bağlı Deruni Köyünün yakınlarında olan ve Şemrekh mezrasında bulunan şemrekh kalesi yıkılmış durumdadır.kalenin kalıntıları vardır. Bu kale ile ilgili birde hikaye vardır. İyilik ve adaletinden dolayı adil lakabını alan ve çok sevilen Nuşirevani Adil adında bir hükümdarın hüküm sürdüğü Şemrekh kalesinde halk bolluk ve bereket içinde yaşamaktadır.  Kervanların uğrak yerlerinden biri olan şemrek kalesinde bir gün hükümdarın kardeşi ve arkadaşı kaleye gelen bazirganlardan birinin malını zorla elinden alırlar.  Zor duruma düşen bazirgan çevredeki esnafa derdini anlatmış. Onlarda hükümdarlarının çok adil olduğunu eğer hükümdara çıkarsa sorununun çözüleceğini söylerler. Bazırgan huzura çıkarak durumu hükümdara anlatır.  Hükümdar çok üzülür hazineyi bazırganın önüne sererek istediği kadar alabileceğini ve zararını temin edeceğini söyler. Bu durum bazırganı etkiler, hakkını aldıktan sonra hükümdarın misafiri olur. Ertesi gün Şemrekh'ı terk eder. Kaleden çıkınca iki kişinin kale kapısında asılı olduğunu fark eder. Asılanların hükümdarın kardeşi ve arkadaşı olduğunu anlayınca yaptığı şikayetten dolayı üzülür. Nuşirevani Adilin hükümdarlığı döneminde hiç kimseye zülüm yapılmadığı söylenir.  Bu hikâye Medayin şehrindeki Ünlü Kral Nuşirevanın hikayesiyle de benzeşmektedir.    Silvan'daki Kale Burçları Nelerdir? "Zembilfroş Burcu" Silvan'da ve bölgede en çok tanınan burçtur. Zembilfroş Burcu bölgemizde bilinen efsane aşka da konu olmuştur. Kalenin kuzeydoğusundadır. "Aslanlı Eyyubi Burcu" Eyyubi eseridir. Burcun üzerinde birbirlerine bakan aslan ile kaplanın arasında güneş kabartması bulunmaktadır. Üzerindeki kitabe Meyyafarıkin Eyyubileri hükümdarı Melik Evhad Necmeddin'e aittir. "Mervani Burcu" Silvan Kalesi'nin kuzeyindeki burcun üzerinde Mervani'lere ait bir kitabe bulunmaktadır. Şador Caddesi üzerinde bulunan burcun ön kısmı sağlam, güneye bakan sur duvarları ise yıkık durumdadır. "Artuklu Burcu" Kulfa kapısının kuzeyindeki burçlardan biridir. Silvan Kalesi'nin doğu tarafında bulunan burcun ikinci katı kısmen yıkıktır. En büyük özelliği üzerindeki kitabe ve aslan kabartmalarıdır. Birbirlerine bakan kanatlı bir aslan ile kaplanın gövdesinin üzerinde kafaların birleştiği yerde aslan kafası yerine figür olarak insan başı kullanılmıştır. Figürün Herakles'i (Herkül) temsil ettiği rivayet edilmektedir. Bir hükümdar veya Tanrı gücünü gösteren bu kabartma oldukça ilgi çekmektedir. Kabartmaların yapım tarihi ve kimler tarafından yapıldığı veya nereden getirildiği belli değildir. Bunun dışında burcun üzerinde iki aslan kabartması daha bulunmaktadır. "Selahaddin-İ Eyyubi Burcu" Selahaddin-i Eyyubi Burcu, Silvan kalesinin sağlam kalan burçlarından biridir. Burcun üst kısmında bir ev inşa edilmiştir. "Burcu Şah Burcu" Azizoğulları konağının bulunduğu yerdedir. Burcu Şah kapısı bu burcun yanında olup kalenin güneydoğusundadır. Silvan Kalesi, Artuklu Burcu 3 Kalasa emanet. Üstü Betonla Kaplanan Kale Burçlarından biri. Silvan Kalesi, Dışkale burçlarından biri ve üzerine yapılan evler... Silvan Kalesi, eve dönüştürülen iç kaledeki burçlardan biri. Silvan Kalesi, üzerinde ev yapılan iç kaledeki burçlardan biri doğu da alternatifi olmayan tek şehir Silvan   Gastronomi yazarı danışman Chef Mehmet kudat
Dünya’da Dolgu sistemi ile yapılan tek kale şehir olan Silvan’daki kale 2 bin 200 Metre uzunluğunda dolgu sitemiyle yapılan surlarında 50 burç ve kule bulunmakta. Silvan gelin hep birlikte Silvan’ın kale ve kapıları tanıyalım.

Yerli ve yabancıların dikkatini çeken turistler Silvan’ın tarihini güzelliğini görmek için Silvan’a akın ediyor dünyada alternatifi olmayan Malabadi köprüsü dünyanın ilk tencerede pişirilen gastronomi yemeği ise Hasuni mağaraları, dünyanın ilk insan eliyle eki yapılan Albat ovasında buğday ekimi yapıldığı yerdir.

Silvan'ın Gezilecek Yerleri Ve Kaleleri 

"Silvan Kalesi"

Mevcut bilgilere göre Silvan Kalesi iki surla çevrili dörtgene yakın bir şekildedir. Kapsadığı alan doğudan batıya 600 Metre kuzeyden güneye 500 metredir. Yaklaşık 2200 Metre uzunluğunda olan Silvan Kalesinin surlarında 50 burç ve kule vardır.

"Kulfa Kapısı"

Silvan'da bilinen kapıların en ünlüsüdür. Kalenin Doğu tarafında, Gazi Caddesine yaklaşık 50 M. uzaklıktadır. Kitabesindeki yazının mükkemeliyeti insanları büyüleyecek güzelliktedir.

"Aşağı Kapı (Deri Jer)"

Aşağı kapı olarakta bilinen kapı yerden yüksek olarak yapılmış olup bu kapıdan asma merdivenlerle kaleye giriş yapıldığı sanılmaktadır. Altıbulak (Kaniya Derge) çeşmesinin yanındadır. Yerden yüksek olduğu için yakın zamanlarda yapılan merdivenler sayesinde şehre giriş yapılabilmektedir.

"Diyarbakır Kapı"

Silvan Kalesinin batısındadır. Gazi Caddesi paralelinde olup sur içindeki yolun sonundadır. Eski PTT civarında olup Mer şimun(Mor Şemun) ziyaretinin yakınındadır. Kapı, taş ve toprakla kapatılmıştır.

"Küçük Kapı"

Eski adı bilinmeyen kapı Silvan Kalesi'nin Güney-batı köşesindedir. Eski Devlet Hastanesi yolu üzerindedir. Kaleden güneye doğru inilen yokuşun sağ tarafında bir insanın rahatlıkla geçebileceği şekilde yapılmıştır. Muhtemelen bahçelere inmek için yapılan bu küçük kapı Diyarbakır kapı ile Mervani Çeşmesinin arasında kalmaktadır.

"Boşat Kapısı"

Kalenin Kuzeybatı köşesindedir. Sadık Beye ait kasrın giriş kapısı Boşat kapısına bakmaktadır. Boşat Kapısı'nın sağlam hali.

"Meyhane Kapısı"

Silvan kalesinin batısındadır. Ali ağa konağı ile Sadık Bey kasrının arasındadır. 

"Bırcu Şah Kapısı"

Bırca Şah Kapısı,Silvan Kalesinin Güneyinde olup Azizoğulları konağının yakınındadır. Şador Caddesinin açılmasından dolayı kısmen zarar görmüştür. İçi taş ve toprakla doldurulmuş, kapı kapatılmıştır.

Silvan'daki Kaleler Nelerdir?

"Başka Kalesi"

Silvan'a bağlı Altınkum Köyü yakınında sarp kayalar üzerinde inşa edilen Başka Kalesi,nin Mervani hükümdarı Nasrüddevle tarafından yapıldığı sanılmaktır. Başka Kalesi'de diğer kalelerimiz gibi altın arayıcıları tarafından tahrip edilmiştir. Kalenin doğu tarafı uçuruma bakmaktadır. Sağlam kalan ve batıya bakan yüksek duvarlarından biri günümüze ulaşmıştır. 

"Boşat Kalesi"

Silvan'a bağlı Boyunlu köyünde bulunan Boşat Kalesi üzerinde bulunan I.Ardeşir'e ait kabartmasıyla ünlüdür. At üzerindeki I.Ardeşir'in arkasında ayakta duran bir insan figürü bulunmaktadır. M.S.226-395 tarihlerinde önemli merkezlerden olan ve daha sonra da önemini kaybetmeyen Boşat Kalesi, Roma ve Sasanilerin ortak eseridir. 

"Helda Kalesi"

Silvan'a bağlı Görentepe köyünde bulunan Helda kalesi'nin kimler tarafından yapıldığı belli değildir. Boşat kalesine yakın olan bu kale altın arayıcıları tarafından tahrip edilmiştir.

"Şemrekh Kalesi"

Silvan'a bağlı Deruni Köyünün yakınlarında olan ve Şemrekh mezrasında bulunan şemrekh kalesi yıkılmış durumdadır.kalenin kalıntıları vardır.

Bu kale ile ilgili birde hikaye vardır. İyilik ve adaletinden dolayı adil lakabını alan ve çok sevilen Nuşirevani Adil adında bir hükümdarın hüküm sürdüğü Şemrekh kalesinde halk bolluk ve bereket içinde yaşamaktadır. 

Kervanların uğrak yerlerinden biri olan şemrek kalesinde bir gün hükümdarın kardeşi ve arkadaşı kaleye gelen bazirganlardan birinin malını zorla elinden alırlar. 

Zor duruma düşen bazirgan çevredeki esnafa derdini anlatmış. Onlarda hükümdarlarının çok adil olduğunu eğer hükümdara çıkarsa sorununun çözüleceğini söylerler. Bazırgan huzura çıkarak durumu hükümdara anlatır. 

Hükümdar çok üzülür hazineyi bazırganın önüne sererek istediği kadar alabileceğini ve zararını temin edeceğini söyler. Bu durum bazırganı etkiler, hakkını aldıktan sonra hükümdarın misafiri olur. Ertesi gün Şemrekh'ı terk eder.

Kaleden çıkınca iki kişinin kale kapısında asılı olduğunu fark eder. Asılanların hükümdarın kardeşi ve arkadaşı olduğunu anlayınca yaptığı şikayetten dolayı üzülür. Nuşirevani Adilin hükümdarlığı döneminde hiç kimseye zülüm yapılmadığı söylenir. 

Bu hikâye Medayin şehrindeki Ünlü Kral Nuşirevanın hikayesiyle de benzeşmektedir. 

 

Silvan'daki Kale Burçları Nelerdir?

"Zembilfroş Burcu"

Silvan'da ve bölgede en çok tanınan burçtur. Zembilfroş Burcu bölgemizde bilinen efsane aşka da konu olmuştur. Kalenin kuzeydoğusundadır.

"Aslanlı Eyyubi Burcu"

Eyyubi eseridir. Burcun üzerinde birbirlerine bakan aslan ile kaplanın arasında güneş kabartması bulunmaktadır. Üzerindeki kitabe Meyyafarıkin Eyyubileri hükümdarı Melik Evhad Necmeddin'e aittir.

"Mervani Burcu"

Silvan Kalesi'nin kuzeyindeki burcun üzerinde Mervani'lere ait bir kitabe bulunmaktadır. Şador Caddesi üzerinde bulunan burcun ön kısmı sağlam, güneye bakan sur duvarları ise yıkık durumdadır.

"Artuklu Burcu"

Kulfa kapısının kuzeyindeki burçlardan biridir. Silvan Kalesi'nin doğu tarafında bulunan burcun ikinci katı kısmen yıkıktır.

En büyük özelliği üzerindeki kitabe ve aslan kabartmalarıdır. Birbirlerine bakan kanatlı bir aslan ile kaplanın gövdesinin üzerinde kafaların birleştiği yerde aslan kafası yerine figür olarak insan başı kullanılmıştır. Figürün Herakles'i (Herkül) temsil ettiği rivayet edilmektedir.

Bir hükümdar veya Tanrı gücünü gösteren bu kabartma oldukça ilgi çekmektedir. Kabartmaların yapım tarihi ve kimler tarafından yapıldığı veya nereden getirildiği belli değildir. Bunun dışında burcun üzerinde iki aslan kabartması daha bulunmaktadır.

"Selahaddin-İ Eyyubi Burcu"

Selahaddin-i Eyyubi Burcu, Silvan kalesinin sağlam kalan burçlarından biridir. Burcun üst kısmında bir ev inşa edilmiştir.

"Burcu Şah Burcu"

Azizoğulları konağının bulunduğu yerdedir. Burcu Şah kapısı bu burcun yanında olup kalenin güneydoğusundadır.

Silvan Kalesi, Artuklu Burcu 3 Kalasa emanet. Üstü Betonla Kaplanan Kale Burçlarından biri. Silvan Kalesi, Dışkale burçlarından biri ve üzerine yapılan evler...

Silvan Kalesi, eve dönüştürülen iç kaledeki burçlardan biri. Silvan Kalesi, üzerinde ev yapılan iç kaledeki burçlardan biri doğu da alternatifi olmayan tek şehir Silvan

 

Gastronomi yazarı danışman

Chef Mehmet kudat

Diyarbakır HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve malabadigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.